વડીલો ના વાંકે (નાટક)

Posted on જુલાઇ 31, 2009. Filed under: સંભારણા | ટૅગ્સ: |

જે ઘેર દીધી દીકરી ત્યાં માન કે અપમાન શા?
મારી અને રોવું પડે તે બળ તણા અભિમાન શા ?
ગળવા રહ્યા છે ઘૂંટડા,મ્હેણાં સાંભળવા રહ્યા
દીકરી ના બાપ ના માથા સદા હળવા થયા

Advertisements

Make a Comment

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: