દાનેશ્વરી કર્ણ

Posted on ઓગસ્ટ 9, 2009. Filed under: સંભારણા | ટૅગ્સ: |

જે કર્ણ યાચક ને સદા સુવર્ણ દેનારો ,
જે કર્ણ યાચક ની સદા આશિષ લેનારો ,
જે કર્ણ ની ધાકે સદાએ ધ્રુજતા અરિઓ,
તે કર્ણ આજે આપ સામે પૃથ્વી પર પડ્યો.

Advertisements

Make a Comment

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: