આઝાદી અમર રહે

Posted on ઓગસ્ટ 14, 2009. Filed under: આઝાદી | ટૅગ્સ:, |

india_flag

આઝાદી અમર રહે !

સુખી બને દેશજનો સઘળા, સૌ આનંદ લહે;
સમૃદ્ધિ ને શાંતિ ભરેલી,ગંગા બધે વહે. …આઝાદી.

સંપ અને સહકારતણા સૌ, માનવ-મંત્ર કહે;
ભલું કરે સૌ સૌનું કોઈ, મંગલ માત્ર ચહે. …આઝાદી.

માનવતાની મહેકે વાડી, દાનવ કો ન રહે;
મંગલના મારગને માનવ, કાયમ કાજ ગ્રહે. …આઝાદી.

Advertisements

Make a Comment

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: