પિતા અને બાળક

Posted on ઓગસ્ટ 14, 2009. Filed under: માતા પિતા | ટૅગ્સ: |

 

પપ્પા

પિતા સાચા હોય છે આ વાત સમજવામાં ઉમર નીકળી જાય છે અને જયારે સાચી સમજણ આવે છે કે પિતા સાચા હતા,ત્યારે ઘણું જ મોડું થઇ ગયું હોય છે.દરેક બાળક પોતાના પિતા ખોળામાં પોતાનું બાળપણ વીતાવે છે, પિતા ની આંગળી પકડી ને ચાલતા શીખે છે,પરંતુ પિતા ની વાતો ને સમજવામાં ઘણું જ મોડું કરે છે.ઉમર ના દરેક પડાવમાં બાળકની નજરમાં પિતા ની છબી બદલાતી રહે છે……

Advertisements

Make a Comment

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: