પૂજ્ય પિતાશ્રી

Posted on ઓગસ્ટ 14, 2009. Filed under: માતા પિતા |

પૂજ્ય પિતાશ્રી

પૂજ્ય પિતાશ્રી

ભરણ પોષણ કરી વ્હાલથી મોટો કર્યો,

              ઉપકાર આપનો કદી ભૂલીશ નહીં

મુજ જીવનમાં કંઇક આપ-સેવા કરવા તક મળી,

          જન્મોજન્મ ફરી સેવા કરવા ઈચ્છા મારી રહી,

 આપ સેવા કરતા ઘણી ભૂલો હશે મારી,

             ક્ષમા કરી દેજો એજ પ્રાર્થના રહી મારી,

 હું ધરતી પર ને આપ ભલે પરલોકમાં રહો,

          એકલો નથી, આપ જો મારા હૈયામાં વસો,

 જીવનમાં પ્રભુનામ સાથે આપ નામ જોડી રહ્યો,

           યાદ કરી આપ ગોદમાં જાણે ફરી રમી રહ્યો,

 હવે ભવસાગર તરવાની આશ “બટુક” હૈયે રહે,

             આપ આશીર્વાદથી જે જરૂર પુરી થશે.

Advertisements

Make a Comment

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: