આજનો સુવિચાર

Posted on સપ્ટેમ્બર 20, 2009. Filed under: આજ નો સુવિચાર |

જ્યારે સખત પરીશ્રમ અને તક ભેગાં મળે છે; ત્યારે જે સર્જાય છે તે ભાગ્ય હોય છે.

Advertisements

Make a Comment

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: