આજનો સુવિચાર

Posted on સપ્ટેમ્બર 24, 2009. Filed under: આજ નો સુવિચાર | ટૅગ્સ: |

‘સાથે રહીને જુદા રહેવા કરતા જુદા રહીને સાથે રહેવું વધારે સારું છે.’

Advertisements

Make a Comment

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

One Response to “આજનો સુવિચાર”

RSS Feed for જૂની રંગભુમી ના ગીતો –સંભારણા Comments RSS Feed

શ્રીમાન.

આપનો વિચાર ખુબજ ગમ્યો.

કિશોરભાઈ પટેલ


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: