સંપૂર્ણ જગત માં ઈશ્વર એક જ માનવ માત્ર અધૂરા

Posted on મે 5, 2013. Filed under: સંભારણા | ટૅગ્સ:, , , , , , , , , |

જૂની રંગભૂમિ નું એક યાદગાર નાટક “વડીલો ના વાંકે” નું ગીત

Advertisements

Make a Comment

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

2 Responses to “સંપૂર્ણ જગત માં ઈશ્વર એક જ માનવ માત્ર અધૂરા”

RSS Feed for જૂની રંગભુમી ના ગીતો –સંભારણા Comments RSS Feed

જૂની રંગભૂમિના ગીતોની સરખામણીમાં આજના વર્તમાન સમયના ગીતો ક્યારેય ના આવી શકે….
ધન્ય છે એ ગાયકોને અને એ ગીતોના રચયીતાઓને….

ઘણાં‌ સમયથી હું જૂની રંગભુમીનાં ગીતો શોધતો હતો અને મને તમારો અમુલ્ય બ્લોગ મળી આવ્યો. આભાર!


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: