પારેવડા જાજે વીરાના દેશમાં (‘સંપતિ માટે’ )

Posted on ઓક્ટોબર 4, 2009. Filed under: સંભારણા | ટૅગ્સ:, , , , |

 જયસીયારામ,
આજ થી ૭૦ વરસ પહેલાનો નાટ્યમહર્ષિ સ્વ.શ્રી પ્રભુલાલ દ્વિવેદીએ નાટક ‘સંપતિ માટે’ માં લખેલો અને એ વખતે શેરીએ શેરીએ ખુબજ લોકપ્રિય થયેલો ગરબો ‘પારેવડા  જાજે  વીરાના દેશમાં’ આજે લુપ્ત થઇ ગયેલ જૂની રંગભૂમિ ની તથા મારા સ્વ.પિતાશ્રી બાબુભાઈ સાતાની સ્મરણાંજલિ રૂપે રજુ કરું છું.

પારેવડા  જાજે  વીરાના   દેશમાં

આટલું કહેજે   સંદેશમાં

પારેવડા…..

વીરો સીધાવ્યો માતૃભૂમિને  વારણે

કોઈ પ્રેમહીણા પ્રદેશમાં

પારેવડા…..

કહેજે કે બહેનડી એ લીધી છે બાધા

રહેવું છે બાળા વેશમાં

પારેવડા…..

ભાભી તારા પુસ્તકો ની આરતી ઉતારે

વેણી નથી બાંધતી કેશમાં

પારેવડા…..

ભારતમાતાનું માન વીર તે દિપાવ્યું

કહેવું શું ઝાઝું ઉપદેશમાં

પારેવડા…..

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

જૂની રંગભૂમિ ના સંભારણા (સંપતિ માટે )

Posted on સપ્ટેમ્બર 22, 2009. Filed under: સંભારણા | ટૅગ્સ:, , , , |

જયશીયારામ,

આજે જે ગીત હું રજુ કરુંછું તેગીત ‘શ્રી દેશી નાટક સમાજ’ ના નાટક ‘સંપતિ માટે’ માં નાટ્યમહર્ષિ સ્વ.શ્રી પ્રભુલાલ દ્વિવેદી એ ઈ.સ.૧૯૪૧ માં લખેલ હતું.આ ગીત આજેપણ આજના જમાનાને ખુબજ અનુરૂપ લાગેછે.

———————————————————————————————

બિચારો   ન  થા ,બાપડો   ન થા,

શાણા ની સાથે શાણો,  દુર્જન થી દુર્જન થા,

શાણા છે થોડા થોડા,     શયતાન છે ઘણા

શયતાનથી   શયતાની સમજીને કરતો જા,

                                        શાણાની સાથે શાણો…….

 હથિયાર રાખી મ્યાનમાં નિશાન રાખી ચુપ,

મ્હાત કર દુશ્મનને   જબાન રાખી ચુપ,

ગુપચુપ કરીને   ધા ખુબીથી કરતો જા,

                                     શાણાની સાથે શાણો………..

 બાપડો થયો  તો લોકો તને રડાવશે

ભોળો થયો  તો ભૂંડા તને સતાવશે

સરજોર થોડો  થા,થોડીક ગાળો ખા,

                                   શાણા ની સાથે શાણો…….. 

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Next Entries »

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...