આઝાદી

Posted on ઓગસ્ટ 14, 2009. Filed under: આઝાદી | ટૅગ્સ:, , |

india_flag

મા ભોમને ચરણે આપણે ક્યાં
મસ્તક મૂકવું હોય છે,
આપણે તો બસ આઝાદીનું
અમૃત જ પીવું હોય છે!

ઘણીવાર થાય કે,
જન્મ થયો તે આઝાદી
કે મરણ થયું તે આઝાદી ?
પવન ઝપાટૅ ઊડી જતી રે
સ્વતંત્રતાની શાહજાદી

ના ખડગ, ના ખંજર,
અહિંસાની ધારે લૂંટી
બાપુ તેં આઝાદી;
ના રેશમ, ના ટસર,
ખાદી કેરા ધાગે ગૂંથી
ગાંધી તેં આઝાદી

ગાદી મળી આબાદી મળી ખાદીના નામે
સરવાળે મીંડું મળ્યું આઝાદીના નામે!

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...